RCCG, Place of Redemption (Headquarters zone 1)

Address: Ravnåsveien 3, 1254 Holmlia Oslo 

Services:

Sunday Service: 11:30 - 14.00 

Every 1st Sunday, Thanksgiving Service: 11:30 - 14.30 

Tuesday: Intercessory Prayers: 18:00 - 20.00 

Thursday: Bible Study/Faith clinic 18:00 - 20.00 (Joined with RCCG House of Prayer) Address: Ebbells gate 1, 0183 Oslo 

Pastor in charge: Pastor Florence Ajieh (National coordinator)

Telephone number:  +47 41726712 

 

RCCG House of Prayer, Oslo (Zone 2)

Address: Ebbells gate 1, 0183 Oslo Sentrum (City Centre)

Sunday service: 11:30 - 14.25 

Thursday: Digging Deep / Bible Study, 18:00 - 20.00 

Pastor in charge: ThankGod Billy Nnu 

Telephone number: +47 97 62 84 16 

 

 RCCG Jesus House, Drammen

Address: Strømsø menighetshus. Knoffgate 2, 3044 Drammen

Sunday Service: 12:00 - 14.00 

Pastor in Charge: Margaret Etokebe

Telephone number: +47 41 68 50 67

 

RCCG Grace Sanctuary, Kristiansand

Address: Dronningsgata 37

Services:

Sunday service: 13.30 -15.30

Friday meeting: 18.00 - 20.00

Fasting and prayer every first Saturday of the month

Night vigil every last Friday of the month -  23.00 pm - 3.00 am

Pastor in charge: Chima Nzeh

Telephone number: +47 96 82 24 88

 

RCCG STAVANGER, Dayspring Parish

Address: Sjøhagen 11, Hillevåg 4016 Stavanger

Services:

Sunday service: Worship service at 11:30 - 14.00, Sjøhagen 11, Hillevåg 4016 Stavanger

Tuesday: 6pm - 7.45 pm. Sjøhagen 11, Hillevåg 4016 Stavanger

School of Disciples every 3rd Saturday of the month. 11 - 4pm. Sjøhagen 11, Hillevåg 4016 Stavanger

3rd Friday Monthly: Night vigil & Communion Service at 22:30

Monthly Meetings:

Women's group - 1st Friday at 17:00

Men's group - 3rd Saturday at 16:00

Website: www.rccgdstavanger.org

Email: Pastor@rccgdstavanger.org

Minister in Charge: Dickson Uyiomendo

Telephone number: 98 65 18 29

 

RCCG Strong Tower Parish, Bergen 

Address: Bjorsons gate 38 kronstad, Bergen

Services:

Sunday service: 12:00 - 14.00 pm

Tuesday: Prayer meeting, 17.30 - 18.30, Bjornsons gate 38 kronstad,  Bergen

Thursday: Digging Deep, 18.30 - 19.30, Bjornsons gate 38 kronstad, Bergen

Minister in Charge: Deacon Innocent Okoroafor, Contact: +47 40 97 53 83

Email: rccgbergen@gmail.com 

 

RCCG Gateway Church, Haugesund

Worship Service Sunday 12 noon - 14.00 

Bible study and prayer Wednesday 19 - 20.30

Address: Gamle slaktehuset. Strandgata 70 Haugesund

Website: www.rccg-gatewaychurch.no

Email: Pastor@rccg-gatewaychurch.no

Contact information: Pastor Minika Bjørge, Rccg Haugesund +47 90 03 40 63

 

RCCG OCTOBER 2021 HOLY GHOST SERVICE

Welcome! Velkommen!

You are welcome to The Redeemed Christian Church of God Norway Mission.

From just a little small House fellowship we have grown from only one church in Oslo to other cities in Norway. We're currently in Haugesund, Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger and Drammen. 

We pray that on this page you will be blessed as you browse through in Jesus name.

Our wish is also that as you might be in Norway on a visit or permanent stay that you would find time to worship with us in any of the locations we are in .

God bless you real good as you read about us in JESUS name.

RCCG Stavanger retreat August 2021

RCCG MISSION AND VISION STATEMENT WORLDWIDE

1. To make heaven.

1. Komme ti Himmelen

2. To take as many people with us.

2. Ta med så mange som mulig 

3.To have a member of RCCG in every family of all nations.

3. Å ha et medlem av RCCG i hver familie i alle nasjoner

4. To accomplish No. 1 above, holiness will be our lifestyle.

4. Oppnå nummer 1 over, et hellig liv er vår livsstil

5. To accomplish No. 2 and 3 above, we will plant churches within five minutes walking distance in every city and town of developing countries and within five minutes driving distance in every city and town of developed countries.

5. Å oppnå mål nummer 2 og 3, vi skal plante menigheter mellom fem minutter gå distanse i utviklede land og fem minutter kjøre distanse i utviklede land.

We will pursue these objectives until every Nation in the world is reached for the Lord Jesus. Vi vil fortsette med disse målene helt til vi når verdens nasjoner for Jesus Kristus.

Prayer of surrender to JESUS / Gi livet ditt til JESUS nå

Lord Jesus, 

Kjære Jesus,

I know that I am a sinner ,

Jeg vet at jeg er en synder,

I confess my sins before you today 

Jeg ber om tilgivelse for mine synder idag, 

I believe that you died on the cross and rose up on the third day,

Jeg tror på at du døde på korset og stod opp på den tredje dagen

Dear Jesus, I need your forgiveness right now 

Kjære Jesus, jeg trenger din tilgivelse nå

I am not perfect and I cannot do it on my own 

Jeg er ikke perfekt og kan ikke gjøre det på egenhånd

Please dear Jesus come into my heart 

Kjære Jesus kom inn til mitt hjerte

I surrender my life to you 

Jeg gir livet mitt til deg

Help me to live for you as from today

Hjelp meg å leve for deg fra idag.

Please forgive me, change my life & show me how to know You in Jesus precious name . Amen

Tilgi meg, gjør livet mitt bedre & hvis meg hvordan å kjenne deg i Jesus Kristus navn. Amen

RCCG BERGEN Retreat August 2020

Johannes 3: 15 - 21

15 For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17  Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Matteus 16:

 

18: Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

18 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før.
          
19 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.